Изработка на
мобилно приложение

Мобилното приложение е златният инструмент във вашата кутия с бизнес стратегии за достигане до потребителите на мобилни устройства. Има над 1 милиард смартфони в световен мащаб, мобилното потребление нараства а заедно с него и търсенето на информация във всички сфери на бизнеса и търговията.

Дизайн

Back-end системи

iOS

Android