Бързооборотни стоки

Gradus

heading-image

През 2018 г. Gradus, най-големият производител на пилешко месо в България, стана публична компания. С 27-годишна история и много награди зад себе си компанията трябваше да покаже своето наследство и високо качество пред потенциалните си инвеститори. Работихме заедно, за да създадем онлайн решение, което е едновременно ярко и информативно за потенциалните акционери и крайни клиенти.

Технологии

HTML 5

SASS

Laravel framework

Какво направихме

Wireframing & UX

Дизайн на уеб сайт

Front End програмиране

Back End програмиране

Grind CMS интеграция

Предизвикателството


Основната причина, поради която Gradus имаха нужда от нов уеб сайт, беше, че планираха публично предлагане на акции на Българската фондова борса.
Вълнуващо, нали? Но беше и нещо ново за нашия екип, не бяхме запознати с процеса и имахме нужда от време да го проучим и да обсъдим как да представим Gradus така, че да бъде в съответствие с всички регулации за публични компании.

image
image for section

Разказахме процеса с интеракция


Продуктите на Gradus се произвеждат в затворен цикъл. Това означава, че компанията притежава собствен фуражен завод, люпилня, ферма за родителски стада, ферми за угояване на бройлери и предприятие за преработка на птиче месо.