Новите технологии и професиите на бъдещето

Сподели в социалните мрежи

0%

Какво ли ме очаква занапред?

По кой път да поема в развитието на кариерата ми? Правилно ли постъпих? Въпроси, които всеки от нас си е задавал някого през живото си, колкото и рисков играч да е.

Когато става въпрос за технологии и транспорт – каква ли ще е следващата „джаджа“, която ще измислят? Как ли ще се предвижваме от едно място на друго сред 20 години? Каква ще е поредната технологична революция в сферата на комуникациите?  Разсъждаваме над тези въпроси, любопитството достига до предела и дори много от нас вземат участие в развитието на иновациите.

 

новите технологии

 

А замисляли ли сте се какъв ли прогрес ще придобият вече популярните професии, като телекомуникациите и IT сектора, Интернет реклама и маркетинг, Интернет продажби и обслужване на клиенти? И този път не говорим за 20-30 години напред, ами за съвсем близкото бъдеще, което ни чака „зад вратата“.

Опитахме се да надникнем в света на кариерното развитие и да намерим отговор на някои въпроси, които да споделим с вас.

Не е изненада, че едни от най-бързо развиващите се сектори  са тези на информационните технологии, притежаващи освен най-голям ръст, но и най-голяма заетост. Кариера в света на IT – професионалисти в мрежовите системи и информационни анализатори, софтуерни специалисти и програмисти, уеб дизайнери, мрежови и компютърни системни администратори и администратори на база данни.

 

Software Systems Developers и Software Applications Developers

          Дейност: изработка на софтуерни системи, нови програми, игри, изграждане на уеб-сайтове, мобилни приложения. Въпреки голямата заетост, трудно се намират наистина ценните кадри.

          Подготовка: важното е да притежавате широки професионални познания по информационни системи и технологии, да трупате опит и да не спирате да се учите какво се случва в сферата, която сте избрали за ваш професионален път.

          Защо ще бъдат успешни: технологиите се развиват, всички ние ползваме и черпим все повече информация от Интернет, на професионалното поле присъства Tech Boom. В сектора се отчитат най-високи заплати в България.
С разширяване на възможностите на мрежата, ще бъдат необходими все повече уеб и App разработчици, и дизайнери за смартфони и таблети. А за да се изработи успешен mobile app не са необходими много средства и работни помещения – просто оригинална идея, една добра възможност за малки стартиращи компании.

 

новите технологии

 

Computer systems analysis – връзката между информационните технологии и бизнеса

Дейност: въпреки че, тези специалисти имат много отговорности, първата им задача е да разберат и анализират бизнеса на техния клиент, независимо дали става въпрос за малка организация или голяма компания. След това, организаторите участват при избора на най-добрите технологии и компютърни системи, подходящи за съответния бизнес – тестват, анализират, обучават и определят разходите. Неговата задача е да осигури най-ефективния и работещ процес, както и да научи клиента си как да използва технологията.

Подготовка: компютърният системен анализатор може да се възползва както от IT познанията, така и от бизнес уменията си за изработване на най-добрия продукт за клиента.

Защо ще бъдат успешни: Постоянното сътрудничество с другите, непрекъсната комуникация с клиенти, би довело за тези специалисти много контакти, което в днешно време е от изключително значение. Освен за уеб компании, те могат да работят и в компании, свързани и с други индустрии – банково дело, здравни грижи, финанси. Доста фирми и организации стават все по-зависими от информационните технологии и по тази причина търсенето на такива специалисти ще нарасне значително.

 

Освен в IT сектора, технологиите взимат своя превес и в сферата на биотехнологиите и медицината. Генното инженерство и програмиране непрекъснато „отваря нови прозорци“ за развитието на човечеството в тази насока. Очаква се сред най-търсените кадри да бъдат тези с образования в областта на биотехнологиите.

 

Biological Technicians

Дейност: тяхната основна дейност е да помагат на учените в областта на биологията и медицината да извършват своите изследвания и експерименти. Те подготвят лабораториите за анализ, провеждат собствени тестове и събират получените данни за по нататъшна дейност.

Подготовка: изисква се задължително образование в сферата на микробиологията, биологията и химията. И тъй като компютрите и компютърното оборудване вече неизменно се използва в научноизследователските лаборатории, те трябва да имат стабилни компютърни умения. Организационни способности, усет към детайла, умение за анализиране и тълкуване на научни резултати, също са от водещо значение за пътя към специализиране в тази професия.

Защо ще бъдат успешни: Научните изследвания се развиват бързо и ще бъдат ключови при търсене както на европейския трудов пазар, така и на българския.

новите технологии

Biomedical engineers

Дейност: биомедицинските инженери използват знанията си по инженерство, за да проектират и изградят системи и продукти за медицинско използване. Те са отговорни за устройствата, които изграждат, за тяхната правилна функционалност и безопасност.

Подготовка: образование в сферата на инженерството, биология и като цяло в биомедицинското инженерство. Пътят до специализацията в тази професия не е кратък, а изисква доста допълнителни степени на образование и изследователски опит.

Защо ще бъдат успешни: по данни на американски изследователи и икономисти, се предвижда растеж от 27% търсене от страна на работодателите до 2020. Изключителен възможност за кариерно развитие на всеки, който този етап работи в тази област.

Telesurgery

Дейност: тук специалистите извършват хирургични процедури от разстояние благодарение на напредъка на компютърните технологии и тяхното приложение в хирургията. Основната дейност, ще бъде възможността специалистите да „менажират“ действията на изключително прецизен робот, извършваш операция на пациент и работи на другия край на света. С напредването на технологиите се очаква изключителен успех.

Подготовка: докторска степен, хирург

Защо ще бъдат успешни: това революционно и съвместно развитие на медицината, инженерството и технологиите би довело до възможността най-добрите специалисти да извършват спешни операции от различни краища на света.

 

Други научни и успешни области включват енергийните технологии.
Нещо наистина страхотно се случва в устойчивия сектор и всичко това благодарение на развиващите се технологии и нови бизнес модели. Световният стремеж към устойчиво развитие (ефективно използване на органичните ресурси с цел задоволяване нуждите на сегашното и бъдещето поколение и същевременно опазване на околната среда), прави и перспективни бъдещите професии в тази насока, които са в съчетание с други технологични.

Наред с това, наблюдаваме възможности за кариерно развитие в тази област чрез придобиване на допълнителни квалификации, освен тези с екологична и устойчива насоченост.

Ето и едни от най-страхотните професионални възможности, за които наскоро научихме:

 

Energy Engineering

Дейност: инженери, работещи и участващи в развитието на екологичната енергетика и екологичното инженерство с помощта на компютърните технологии. Основната дейност включва: разработване, оценка и управление на програми свързани с околната среда – управление на отпадъците, контрол върху замърсяването на водите и въздуха и тъй като е под-област на строителното инженерство – създаване на инженерни решения за строителни обекти.

Подготовка: учени и инженери, работещи в областта на енергетиката и екологичното инженерство. Желателно е завършена бакалавърска степен по инженерство на околната среда, промишлено инженерство или друга сродна на тези.

Подходящи университети:
Химикотехнологичен и металургичен университет, София – специалност „Инженерна екология и опазване на околната среда
Технически университет, София – специалност „Инженерна екология“

Защо ще бъдат успешни: нашето общество е напълно зависимо от електричество. Бъдещата мисия е от една страна е да се задоволи нуждата на човечеството, а от друга да се прилага устойчиво развитие и грижа за околната среда. За таза цел, цялата електрическа инфраструктура трябва да бъде доразвита и поддържана. Електрическите машини и системи за контрол са в центъра на всички видове електрически автомобили, влакове и кораби: хибриди, горивни клетки или такива работещи на батерии.

 

Green software and hardware specialists

Дейност: тук нещата са доста близки с предходната професия. Това са „зелени специалисти“, които работят и имат опит със софтуер и хардуер за изграждане на енергийно ефективна инфраструктура и IT архитектура.

Подготовка: техническо образование и опит в сферата на екологията и опазването на околната среда.

Защо ще бъдат успешни: обединяването на две от най-актуалните професионални и икономически движения. Информационните технологии и екологията, биха довели до както до изключително добри, световни резултати, както за света в който живеем, така и за кариерното развитие на работещите в тази две насоки.

новите технологии

Solar Energy Expert

Дейност: тук фокус е изцяло върху производството, развитието и приложимостта на слънчеви енергийни технологии за използване на слънчевата енергия. Те биха могли да работят съвместно със собственици на строителни компании с обща цел – монтиране на сградите системи за събиране на слънчевата енергия, проектиране на автономни електросистеми.

Подготовка: екологични, технически и архитектурни познания – строителен мениджмънт и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични или термални системи, техническа поддръжка и мониторинг

Защо ще бъдат успешни: използването на слънчевата енергия по алтернативен начин навлиза все по-често в нашето ежедневие – монтиране на системи на работното място, къщи, сгради, целящо максималното използване на екологично отопление. Ще бъдат необходимо не само да се изграждат такива системи, но и да бъдат специално монтирани и поддържани.

 

В днешно време дори вече утвърдени професии претърпяват своето развитие и добавят още задължения към осъществяването на крайната цел – като технически знания, например.

Ще си кажете „Хей, почакайте, аз не съм IT специалист. Не, аз определено не съм IT специалист!“ и вие определено не сте! Но в днешния свят на влиянието на онлайн медиите, използването на компютър в почти всяка дейност, преминаването на всеки процес през компютърна система, намиране на информация почти само от Интернет, онлайн рекламата, на нас ни се налага да се приспособим и да оцелеем в тази джунгла.

 

Ето и кои са тези професии според нашето проучване:

Writer/Blogger

Преди няколко години за един журналист, пишещ съдържание за уеб, беше достатъчно да напише своята статия и да я качи на сайта през административния панел.

Актуална дейност: в днешно време обаче, Google и съдържанието на уеб-сайта са взаимно зависими, а този който определя правилата е именно търсачката. Освен вдъхновението, ресурсите и важните тематики, за които трябва да пишем и да информираме потребителите, за да задържим тяхното внимание, трябва да сме технически подготвени и за оптимизацията на самия текст.

Допълнителен опит: CMS – системите за управлението на съдържанието (WordPress), SEO – оптимизация на текста, използване на HTML са едни от нещата, които са ни необходими за едни добри резултати.

Ако сте се заели да поддържате собствен сайт или участвате с тази дейност в компанията, която работите, ще сте много по-напред от конкурентите ви и няма да се налага да отделяте допълнителни ресурси.

новите технологии

Designer

Актуална дейност: Едновременните ви умения по дизайн и програмиране биха ви застреляли на върха при кандидатстване за такава позиция. Ако работите в екип, ще разбирате идеално в какви граници и възможности да работите върху дизайна на един сайт спрямо кодирането му.

Допълнителен опит: освен задължителните Photoshop, Illustrator и инструменти за wireframing и mockups, работата с HTMS и CSS, фотографски умения за снимане на собствени продуктови снимки, ще ви дадат директен билет към успеха.

Така че правете всичко възможно да се самоусъвършенствате – ходете на допълнителни курсове, на които ще получите познания и умения по тези допълнителни програми. Системно правете research за новости, както и за онлайн курсове, които ще ви помогнат да над градите знанията си.

новите технологии

Marketer

Актуална дейност: Ако сте попаднали в съвременния маркетинг и си мислите, че работата ви ще е обвързана единствено върху изготвянето на рекламни стратегии и осъществяването им, помислете отново!

Допълнителен опит: с опит в HTML и CSS, можете да създадете свой собствени маркетинг и-мейли, чрез които да достигнете до желания потребител. А чрез онлайн анализаторите (Google Analytics), вие ще получите информация доколко успешни са били. Почти нито една кампания не може и без SEO. Откакто Google обяви новината за „сприятеляването си“ с мобилните сайтове и показването им на преден план при заявките за търсене, разчитайте и вие на това. А дали ще се научите да кодирате за тези инструменти или просто ще ги разбирате – победата е ваша и ефекта от достигане до крайния потребител ще е голям.

новите технологии

Customer Service Representative

Актуална дейност: Днешният клиент подсказва или директно заявява за своите предпочитания, изисквания или оплаквания посредством форуми, мейли, коментари в съответните сайтове и… социалните мрежи, разбира се. Комуникацията както на sales-овете, ката и на хората от отдел „обслужване на клиента“ сякаш се улесни, но и придоби нови измерения – виртуалните, където обаче дейността и отговорността се увеличиха.

Допълнителен опит: освен че ще ви улесни и ще ви накара да се чувствате по-комфортно, но и ще ви направи много по-конкурентно способни, ако придобиете опит и знания по CMS, катоWordPress – комуникация с клиентите чрез корпоративния Блог, качване на новини и промени, които са важни за вашите клиенти. Ако знаете „тънкостите“ и на корпоративния ви сайт, ще можете по всяко едно време да ориентирате вашия клиент как лесно и бързо да достигне до необходимата информация, както и да отговорите на всички негови въпроси, които са свързани с техническата част. Научете се да боравите с различни организационни програми, като XMind, които ще ви помогнат да изобразите целите и приоритетите си и да изградите собствена стратегия за действие.

 

новите технологии

 

Нашият съвет е – действайте! Не губете време и не стойте спокойно само „над повърхността“, ами се гмурнете в дълбините на вашата професия. Това ще засили интереса ви към нея и ще ви амбицира да продължавате да работите с удоволствие. Откривайте нови светове и надграждайте знанията си всеки ден!

Ние, от Грайнд Уеб Студио, ви пожелаваме успех!